Wat is mediation?

Mediation is een vorm van geschillenoplossing buiten de rechter om.  Juridische procedures kosten tijd en geld. Veel geld, denk aan de kosten van advocaten. Ook is de uitkomst van een juridische procedure allerminst zeker, Feitelijk is het oordeel volledig uit handen gegeven met het gevolg dat 1 van de partijen meestal zeer ontevreden met een rechterlijk vonnis.

Bij mediation komen partijen zelf tot een oplossing, waarbij de mediator partijen begeleidt. De mediator heeft daartoe een professionele opleiding gehad. Hij is een volkomen neutrale en onpartijdige bemiddelaar die zich niet inhoudelijk met het geschil bemoeit. De mediator heeft de vaardigheden om partijen tot een oplossing te laten komen. De partijen blijven zelf baas over het conflict. Er is dus geen sprake van een verliezer, zoals bij een uitspraak door de rechter, maar van een win-winsituatie voor beide partijen. Bij een succesvolle mediation zijn beide partijen tevreden.

Voorwaarde voor mediation is wel dat partijen er samen uit willen komen.

Contactinformatie

Zuiderbolwerk 47 ( Woudpoort )
Postbus 44
9100 AA Dokkum
Tel. (0519) 29 35 94

info@hellingasoepboer.nl
ABN-AMRO: NL67ABNA 0580 1192 03

ING: NL28 INGB 0001 0182 10

Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier gebruiken.

Openingstijden:09.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur. Buiten kantooruren op afspraak bij u thuis of bij ons op kantoor.

Call Now Button